გრძელდება იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა და ეკომიგრანტთა საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის პოლიტიკა, რომლის ფარგლებშიც, 2021 წელს განხორციელდა 3130 დევნილი და 278 ეკომიგრანტი ოჯახის განსახლება, მიმდინარე წელს კი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფილ იქნა 1551 დევნილი და 170 ეკომიგრანტი ოჯახი.

#ანგარიში2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here