Home ჯანდაცვა

ჯანდაცვა

დევნილთა და ეკომიგრანტთა საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის პოლიტიკა გრძელდება

გრძელდება იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა და ეკომიგრანტთა საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის პოლიტიკა, რომლის ფარგლებშიც, 2021 წელს განხორციელდა 3130 დევნილი და 278 ეკომიგრანტი ოჯახის განსახლება,...

გრძელდება C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა

C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების განმავლობაში, ქრონიკული C ჰეპატიტის გავრცელება 67%-ით შემცირდა. შეინიშნება B და C ჰეპატიტების რისკფაქტორების მკვეთრი შემცირებაც. #ანგარიში2022

2022 წელს დაიწყო პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა

2022 წელს დაიწყო პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია ოჯახის ექიმებისა და ექთნების შრომითი ანაზღაურების ეტაპობრივი გაზრდა, ქრონიკული დაავადებების მართვის გაუმჯობესებისთვის დიფერენცირებულ-გაზრდილი კაპიტაციური დაფინანსების...

2022 წლიდან გაიზარდა შშმ ბავშვებისა და მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების სოციალური პაკეტის ოდენობა და...

2022 წლიდან გაიზარდა შშმ ბავშვებისა და მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების სოციალური პაკეტის ოდენობა და განისაზღვრა 275 ლარით. შესაბამისად, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებმა მკვეთრად გამოხატული...

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია

2022 წლიდან დაიწყო ახალი სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც დაფინანსდება ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევები, მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია, პოსტტრანსპლანტაციური პერიოდის მართვა. ჯანდაცვის...

დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის,გაჩნდა სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების დაფინანსების კომპონენტი

დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაჩნდა სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების დაფინანსების კომპონენტი, რისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყო 5 400 000...

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართულია მოსახლეობის 94.7%

ხარისხიანი და საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი, სოციალური სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის შენარჩუნება და შემდგომი განვითარება ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. დღეის მდგომარეობით, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოცულია...

სპინალურ-კუნთოვანი ატროფიით დაავადებულ ყველა პაციენტს ძვირადღირებული პრეპარატი უსასყიდლოდ გადაეცემა

მაღალი ხარისხის ჯანდაცვაზე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით და პაციენტთა საჭიროებების გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობამ უპრეცედენტო პროექტი დაიწყო. „იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ...

2022 წელს რეფერალური მომსახურების პროგრამის ფარგლებში 6801 სამედიცინო შემთხვევა 16 მილიონამდე ლარით დაფინანსდა

ჯანდაცვის სამინისტროს რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შექმნილი კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა. კომისიამ 801 მოქალაქის, მათ შორის 188 ბავშვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მოთხოვნა დააკმაყოფილა,...

ექიმის მიერ რეცეპტის გამოწერა მხოლოდ გენერიკული, ანუ საერთაშორისო დასახელებით მოხდება

ექიმის მიერ რეცეპტის გამოწერა მხოლოდ გენერიკული, ანუ საერთაშორისო დასახელებით მოხდება. ფარმაცევტი მომხმარებელს, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ, გენერიკული მედიკამენტების ,,პოზიტიური სიიდან“ სამ ყველაზე იაფ წამალს შესთავაზებს. მოქალაქე...