მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმა მოიცავს:

• 59 მუნიციპალიტეტს
• ათასზე მეტ ადმინისტრაციულ ერთეულს
• 4000-ზე მეტ დასახლებას

მიწის რეგისტრაციის პროცესი:

• სრულიად უფასოა მოქალაქეებისთვის
• ხელმისაწვდომია, მათ შორის, ემიგრანტებისთვისაც.

მიწის რეგისტრაციის შემთხვევაში მოქალაქეებს სოციალური სტატუსი არ მოეხსნებათ.

#ანგარიში2022

Previous articleდაინერგა და წარმატებით მუშაობს პრობაციონერთა მომსახურების ელექტრონული სისტემა „PROBBOX“
Next articleსაყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართულია მოსახლეობის 94.7%