დაინერგა და წარმატებით მუშაობს პრობაციონერთა მომსახურების ელექტრონული სისტემა „PROBBOX“​

პრობაციონერებს დაკისრებული ვალდებულების შესრულებისათვის აღარ სჭირდებათ პრობაციის ბიუროებში მისვლა. ელექტრონული სისტემა „PROBBOX“ მათ მოემსახურებათ საქართველოს 6 დიდ ქალაქში:

• თბილისში
• თელავში
• გორში
• ქუთაისში
• ზუგდიდში
• ბათუმში

მიმდინარეობს პროექტის უცხოეთში ექსპორტზე მუშაობა.

#ანგარიში2022

Previous articleდაინერგა და წარმატებით მუშაობს ქართული ინოვაცია მობილური იუსტიციის სახლი
Next articleდაიწყო მიწის სისტემური რეგისტრაცია – 2024