საგზო უსაფრთხოების გასაუმჯობესებელი ინფრასტრუქტურა ყვარლისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში 4 მონაკვეთზე მოეწყო.

კერძოდ, მოეწყო: თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის და ყვარელი-ყვარლის ტბის, ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის და ყვარელი-მუკუზანის, თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის და ყვარელი-მუკუზანის და თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის და თელავი შაქრიანის გზების შერწყმისა და განშტოების ადგილებზე.

მოეწო წრიული მოძრაობები, უსაფრთხოების კუნძულები, საგზაო ნიშნები, საგზაო მონიშვნები, ბოძკინტები, მოციმციმე შუქურები, ვიბრო ხმაურიანი ზოლები, გარე განათების ქსელი და სრულად განახლდა ასფალტ-ბეტონის საფარი.

პროექტი საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიით დაგეგმილი მიზნების და ღონისძიებების შესრულების ფარგლებში განხორციელდა.

პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და მისმა ღირებულებამ 2 110 000 ლარი შეადგინა.

Previous articleმეწარმეების ხელშეწყობისთვის პროგრამაში „აწარმოე საქართველოში” ცვლილებები შევიდა
Next articleმარნეულში წყალმომარაგების და წყალარანიების სისტემების მშენებლობა მიმდინარეობს