2018 წელს საქართველოში 1200-ზე მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორიციელდა. პროექტები, რომელთა ჯამურმა ღირებულებამ და ინვესტიციამ 1 661 მილიონი ლარი შეადგინა, ორიენტირებული იყო რეგიონების განვითარებაზე, ადამიანების კეთილდღეობასა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here