დიაბეტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვებს, საჭირო სერვისებს სახელმწიფო უფინანსებს, რისთვისაც 30 მილიონი ლარია გამოყოფილი, რის ფარგლებშიც:

• შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვებისთვის ფინანსდება მედიკამენტები;
• უზრუნველყოფილნი არიან სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემებით და სენსორებით (CGM);
• ფინანსდება სპეციალიზებული ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებები;
• საანალიზო-ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა;
• ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია/მეთვალყურეობა;
• გლიკოჰემოგლობინის განსაზღვრა კაპილარული სისხლით;
• დიაბეტით გამოწვეული თვალის დაავადებების მონიტორინგი;
• პროგრამის მოსარგებლეების და მათი მშობლების სამედიცინო განათლება;
• ფიზიკური რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა, პაციენტის სურვილის შემთხვევაში;
• საჭიროების შემთხვევაში, პაციენტებისთვის, რომელთაც არ ესაჭიროებათ მედიკამენტის დოზის კორექცია, სამედიცინო ცნობის და რეცეპტის გაცემა და სხვა.

Previous articleრუსთავში ახალი მცირე ზომის პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობა დაიწყო
Next article„განახლებული რეგიონების“ პროგრამის ფარგლებში 730 შენობა სრულად განახლდა