ახალი პენიტენციური კოდექსის პროექტის თანახმად:

• ბრალდებულს მიენიჭება ხანგრძლივი პაემნის უფლება;
• განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ მსჯავრდებულს ენიჭება ვიდეოპაემნის უფლება;
• ყველა სახის პაემანი გახდება სრულიად უფასო;
• გარდა საშიშროების მაღალი რისკის მსჯავრდებულებისა, ყველა მსჯავრდებულს ექნება უმაღლესი განათლების მიღების უფლება;
• მსჯავრდებული აკადემიურ უმაღლეს განათლებას მიიღებს ციფრული სწავლების და კორესპონდენციული სწავლების ფორმებით;
• პენიტენციური სამსახურის ყველა დანაყოფს მიენიჭება სპეციალური სტატუსი, რაც თანამშრომელთა პირობებს გაათანაბრებს და გააუმჯობესებს;
• ფართოვდება სპეციალური წოდების მქონე პირთა წრე;
• მოსამსახურეები თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოს გარდა, მიიღებენ წელთა ნამსახურობის დანამატს.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here