იხილეთ ფასდაკლებული წამლები და აფთიაქები, რომლებშიც მათ შეძენას შეძლებთ:

თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „ფარმადეპო“-ს ქსელში
(აგვისტოს მონაცემებით)

ადკეტრისი ხსნარი 50მგ ამპულა
აველოქსი ტაბლეტი 400მგ
აზარგა წვეთები თვალის (10მგ+5მგ)/1მლ 5მლ ფლაკონი
აზოპტი წვეთები თვალის 10მგ/1მლ 5მლ ფლაკონი
აკლასტა ხსნარი საინფუზიო 5მგ/100მლ ფლაკონი
ამარილი ტაბლეტი 1მგ
ამარილი ტაბლეტი 2მგ
ამარილი ტაბლეტი 4მგ
ანდაზოლი ტაბლეტი 200მ
აპრაზოლი კაფსულა 30მგ
არიქსტრა ხსნარი საინექციო 2.5მგ/0.5მლ მზა შპრიცი
არიმიდექსი ტაბლეტი 1მგ
არომაზინი ტაბლეტი 25მგ
ატარაქსი ტაბლეტი 25მგ
ა-ფერინი ფორტე ტაბლეტი
ბაქტრიმ ფორტე ტაბლეტი 800მგ+160მგ
ბეტასერკი ტაბლეტი 16მგ
ბეტასერკი ტაბლეტი 24მგ
ბლემისინი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 15მგ ფლაკონი
ბრილინტა ტაბლეტი 90მგ
გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ
გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+850მგ
გალვუს ტაბლეტი 50მგ
გლიფორი ტაბლეტი 1000მგ
გლუკოფაჟი ტაბლეტი 1000მგ
დეპაკინი ხრონო ტაბლეტი 500გ
დიაზომიდი ტაბლეტი 250მგ
დიანე-35 დრაჟე 0.035მგ+2მგ
დიოვანი ტაბლეტი 80მგ
დიოვანი ტაბლეტი 160მგ
დუოტრავი წვეთები თვალის 2.5მლ ფლაკონი
ეარპასი ტაბლეტი 10მგ+5მგ
ელიქვისი ტაბლეტი 5მგ
ექსფორჯი ტაბლეტი 5მგ+160მგ
ექსფორჯი ტაბლეტი 10მგ+160მგ
ვიაგრა ტაბლეტი 100მგ
ვოლტარენი ემულგელი გელი 1% 50გრ ტუბი
ზიპრექსა ტაბლეტი 10მგ
იანუვია ტაბლეტი 100მგ

იანუმეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ
იანუმეტი ტაბლეტი 50მგ+850მგ
იბუფენი (იბუპროფენი) სუსპენზია ორალური 100მგ/5მლ 100მლ ფლაკონი
ინლიტა ტაბლეტი 5მგ
ინსულინი აპიდრა solostar ხსნარი საინექციო 100სე/1მლ 3მლ შპრიც-კალამი
კოლედანი წვეთები ორალური 15000სე/1მლ 10მლ ფლაკონი
კო-დიოვანი ტაბლეტი 80მგ+12.5მგ
კო-დიოვანი ტაბლეტი 160მგ+12.5მგ
კორდარონი ტაბლეტი 200მგ
კრესტორი ტაბლეტი 10მგ
კრესტორი ტაბლეტი 20მგ
ლამიქტალი ტაბლეტი 100მგ
მადოპარი ტაბლეტი 125მგ
მედექსოლი წვეთები თვალის/ყურის 0.1% 5მლ ფლაკონი
მოტილიუმი ტაბლეტი 10მგ
ნაველბინი ხსნარი საინექციო 50მგ/5მლ ფლაკონი
ნევანაკი წვეთები თვალის 1მგ/1მლ 5მლ ფლაკონი
ნექსიუმი ტაბლეტი 20მგ
ნექსიუმი ტაბლეტი 40მგ
პენტასა ტაბლეტი 500მგ
პლავიქსი ტაბლეტი 75მგ
პროლია ხსნარი საინექციო 60მგ/1მლ მზა შპრიცი
რელპაქსი ტაბლეტი 40მგ
რისპერდალი კონსტა ხსნარი საინექციო 25მგ ამპულა
სერეტიდი დისკუსი ფხვნილი საინჰალაციო 50მკგ+250მკგ/1დოზა 60დოზა
სერეტიდი დისკუსი ფხვნილი საინჰალაციო 50მკგ+500მკგ/1დოზა 60დოზა
სიმბიკორტი ტურბოჰალერი ფხვნილი საინჰალაციო 160მკგ+4.5მკგ/1დოზა 60დოზა ფლაკონი
სირდალუდი ტაბლეტი 2მგ
სოლიანი ტაბლეტი 400მგ
ტემოდალი კაფსულა 250მგ
ტობრადექსი წვეთები თვალის (3მგ+1მგ)/1მლ 5მლ ფლაკონი
ტრავატანი წვეთები თვალის 40მკგ/1მლ 2.5მლ ფლაკონი
ფორქსიგა ტაბლეტი 10მგ
ქსალატანი წვეთები თვალის 0.005% 2.5მლ
ქსარელტო ტაბლეტი 10მგ
ქსარელტო ტაბლეტი 15მგ
ქსარელტო ტაბლეტი 20მგ
ჯესი ტაბლეტი 0.02მგ+3მგ

თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, „ფარმადეპო“-ს ქსელში გადანაწილებულია საქართველოს მასშტაბით. თქვენთვის სასურველი პრეპარატის მარაგების გადასამოწმებლად და ფილიალის მისამართის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით სააფთიაქო ქსელს ნომერზე – 032 240 00 04

თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „ავერსი“-ს ქსელში.
(მაისის მონაცემებით)

აზოპტი 1% 5მლ თვ/წვ
აკნეტრენტი 20მგ
ამარილი 2მგ
ამარილი 4მგ
ანაფრანილი 25მგ
ბეტასერკი 16მგ
ბეტასერკი 24მგ
ბრილინტა ტაბლეტი 90მგ
გალვუსი 50მგ
გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ
გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+850მგ
დიოვანი 80მგ
დიოვანი 160მგ
დიფერინი 0.1% 30გ გელი
ელიქუისი 2.5მგ
ელიქუისი 5მგ
ეპიქსი 500მგ
ეპიქსი 1000მგ
ვიზანნა 2მგ
ვოლტარენი ემულგელი 1%50გრ
ზავიცეფტა 2გ/0.5გ20მლ
იანუვია ტაბლეტი 100მგ
იანუმეტი 50მგ/1000მგ
იანუმეტი 50მგ/850მგ
ინსულ-ლანტუსიSOLO100სე
კეპრა 500მგ
კეპრა 1000მგ
კო-დიოვანი 160/12.5მგ
კორდარონი 200მგ
კრესტორი ტაბლეტი 10მგ
კრესტორი ტაბლეტი 20მგ
ლამიქტალ DC 100მგ
ნექსიუმი 40მგ
ნორდიტროპინ-ნორდიფ10მგ/1.5მლ
პენტასა 500მგ

პლავიქსი 75მგ
რელპაქსი 40მგ
სერეტიდი დისკუსი 50/250მკგ 60დოზა
სერეტიდი დისკუსი 50/500მკგ 60დოზა
სიმბიკორტი 160/4.5მკგ60დ
სირდალუდი 2მგ
ფორზიგა 10მგ
ქსალერტო 10მგ
ქსალერტო 15მგ
ქსალერტო 20მგ
ქსოლარი 150მგ #1შპრ
ჯესი 20მკგ/3მგ
გლუკოფაჟი 1000მგ
ვიქტოზა 6მგ/მლ 3მლ #1შპ/კალ

თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, „ავერსი“-ს ქსელში გადანაწილებულია საქართველოს მასშტაბით. თქვენთვის სასურველი პრეპარატის მარაგების გადასამოწმებლად და ფილიალის მისამართის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით სააფთიაქო ქსელს ნომერზე – 032 2 900-800; 032 2-967-227; 032 2-250-099


თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „იმპექსი“-ს ქსელში
.
(აგვისტოს მონაცემებით)

ავამისი სპრეი 27.5მკგ/120დოზა
აველოქსი ტაბ.400მგ.N7
აზოპტი თვ/წვ.10მგ/მლ.5მლ
აკნეტრენტი კაფს.20მგ.N30
ამარილი ტაბ.2მგ. N30
ამარილი ტაბ.4მგ. N30
ამოკლავინი-BID შემოგარს.ტაბ.875მგ/125მგ.N14
ანაფრანილი ტაბ.25მგ. N30
ატაკანდი ტაბ.16მგ. N28
ბეტასერკი ტაბ.16მგ. N30
ბეტასერკი ტაბ.24მგ. N20
ბონვივა ტაბ.150მგ.N3ბონვივა ტაბ.150მგ.N3
ბრილინტა ტაბ.90მგ.N56
გალვუს მეტი ტაბ.50მგ/1000მგ. N60
გალვუს მეტი ტაბ.50მგ/850მგ. N60
გალვუსი ტაბ.50მგ.N56
გლიფორი ტაბ.1000მგ.N100

გლუკოფაჟი ტაბ.1000მგ.N100
დეპაკინი ხრონო ბტ ტაბ.500მგ.N30
დიოვანი ტაბ. 80მგ. N28
დიოვანი ტაბ.160მგ.N28
დოსტინექსი ტაბ.0.5მგ.N8
ელიქვისი ტაბ.5მგ.N56
ელიქუისი ტაბ.2.5მგ.N56
ეპიქსი XR ტაბ.500მგ.N50
ეპიქსი XR ტაბ.750მგ.N50
ეპიქსი ტაბ. 250მგ.N50
ეპიქსი ტაბ.1000მგ.N50
ესრამი ტაბ.10მგ.N28
ესრამი ტაბ.20მგ.N28
ექსფორჯი ტაბ. 5მგ/160მგ. N28
ექსფორჯი ტაბ.10მგ/160მგ. N28
ვაზოსერკი BID ტაბ.24მგ.N60
ვალტრექსი ტაბ.500მგ. N10
ვანსეარი საღეჭი ტაბ.5მგ.N84
ვანსეარი ტაბ.10მგ.N84
ვიგამოქსი თვ.წვ.5მგ/მლ.5მლ
ვიზანა ტაბ.2მგ. N28
ვოლტარენი ემულგელი 1% (10მგ/გ) 50გრ
ზიმაქსი ტაბ.400მგ.N10
იანუვია ტაბ.100მგ. N28
იანუმეტი ტაბ. 50მგ/850მგ. N56
იანუმეტი ტაბ.50მგ/1000მგ N56
კლარიტინი ტაბ.10მგ.N20
კო-დიოვანი ტაბ.160/12.5მგ. N28
კო-ირდა ტაბ.150მგ/12.5მგ.N28
კო-ირდა ტაბ.300მგ/12.5მგ.N28
კონკორი ტაბ.5მგ.N30
კორდარონი ტაბ.200მგ.N30
კორტაირი საინჰ.ფლაკ.0.25მგ/მლ.2მლ.N20
კორტაირი საინჰ.ფლაკ.0.5მგ/მლ.2მლ.N20
კრესტორი ტაბ.10მგ. N28
კრესტორი ტაბ.20მგ. N28
ლამიქტალი DC ტაბ.100მგ.N30
ლანტუსი Solostar 100სე/მლ 3მლ.შპრ-კალ. N5
მადოპარი კაფს.125მგ.N30
მაჟეზიკი სანოველი ტაბ.100მგ.N15
ნევანაკი თვ/წვ. 1მგ/მლ 5მლ N1
ნექსიუმი ტაბ. 20მგ.N14
ნექსიუმი ტაბ. 40მგ.N28

ნორვასკი ტაბ. 5მგ N30
ნორვასკი ტაბ.10მგ.N30
პარკინი ტაბ.0.25მგ.N100
პენტასა ტაბ.500მგ.N100
პლავიქსი ტაბ.75მგ. N28
პულმიკორტი საინჰ.ხსნ.0.5მგ/მლ.2მლ.N20
რელპაქსი ტაბ.40მგ.N3
რივოქსარი ტაბ.10მგ.N10
რივოქსარი ტაბ.15მგ.N28
რივოქსარი ტაბ.20მგ.N28
სერეტიდი აკუჰალერი/დისკუსი საინჰ.50მკგ/250მკგ/1დოზა 60დოზა
სერეტიდი აკუჰალერი/დისკუსი საინჰ.50მკგ/500მკგ/1დოზა 60დოზა
სიმბიკორტი ტურბუჰალერი საინჰ.ფხვ.160/4.5მკგ. 60დოზა
სიმბიკორტი ტურბუჰალერი საინჰ.ფხვ.80/4.5მკგ.120დოზა
სიმბრინზა თვ/წვ.(10მგ + 2მგ)/მლ.5მლ
სირდალუდი ტაბ.2მგ. N30
ტენორეტიკი ტაბ.100მგ/25მგ.N28
ტობრადექსი თვ/წვ. 0.3% 5მლ
ფორქსიგა ტაბ.10მგ.N28
ქსალაკომი თვ/წვ 0.5% 2.5მლ
ქსარელტო ტაბ.10მგ. N10
ქსარელტო ტაბ.15მგ.N28
ქსარელტო ტაბ.20მგ. N28
ციტოლესი ტაბ.10მგ.N56
ციტოლესი წვ.10მგ/მლ.15მლ
ჯესი ტაბ.0.02მგ/3მგ.N28

თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, “იმპექსი“-ს ქსელში გადანაწილებულია საქართველოს მასშტაბით. თქვენთვის სასურველი პრეპარატის მარაგების გადასამოწმებლად და ფილიალის მისამართის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით სააფთიაქო ქსელს ნომერზე – 032 2 31 31 00

თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „PSP“-ს ქსელში
(მაისის მონაცემებით)

არიმიდექსი ტაბ. 1მგ
ბეტასერკი ტაბ. 16მგ
ბეტასერკი ტაბ. 24მგ
ბონვივა ტაბ.150მგ
გალვუს მეტი ტაბ.50/1000მგ
გალვუს მეტი ტაბ.50/850მგ
დეპაკინი ხრონო ტაბ.500მგ
დიოვანი ტაბ.160მგ
დიოვანი ტაბ. 80მგ

ელიქუისი ტაბ. 2.5მგ
ელიქუისი ტაბ. 5მგ
ექსფორჯი ტაბ. 10მგ/160მგ
ექსფორჯი ტაბ. 5მგ/160მგ
იანუვია ტაბ. 100მგ
იანუმეტი ტაბ. 50მგ/1000მგ
იანუმეტი ტაბ. 50მგ/ 850მგ
კო-დიოვანი 160/12.5მგ
კრესტორი ტაბ. 10მგ
კრესტორი ტაბ. 20მგ
პენტასა 500მგ
პლავიქსი შ.ტაბ. 75მგ
სერეტიდი დისკუსი 50/500მკგ
ტემოდალი კაფს. 20მგ
ტემოდალი კაფს. 250მგ
ტემოდალი კაფს.100მგ
ფემარა ტაბ. 2.5მგ
ფორქსიგა 10მგ
ქსარელტო 15მგ
ქსარელტო 20მგ
ვოლტარენი ემულგელი 1% 50გ
დოსტინექსი ტაბ. 0.5მგ
ატაკანდი ტაბ. 16მგ
ტენორეტიკი ტბ100მგ/25მგ
ვალტრექსი ტაბ.500მგ
კონკორი 5 ტაბ.
ბაქტრიმი ფორტე800+160მგ
ავამისი 27.5მკგ/120დოზ.სპრ.თრ
პანადოლი ექსტრა ტბ.500მგ
ვიგამოქსი თვ.წვ. 5მგ/მლ 5მლ თრ
ნევანაკი თვ.წვ. 1მგ/მლ 5მლ თრ
ნორვასკი ტაბ. 5მგ
აველოქსი ტაბ.400მგ
ამარილი ტაბ. 2მგ
ელოკონი მალამო 0.1% 30გ
კლარიტინი ტაბ.10მგ
მოტილიუმი ტაბ.10მგ
ტეგრეტოლი ტაბ. 200მგ
ეპიქსი XR ტაბ. 500მგ
ეპიქსი XR ტაბ. 750მგ

ეპიქსი ტაბ. 500მგ
ეპიქსი ტაბ. 1000მგ
ეპიქსი ტაბ. 250მგ
ესრამი ტაბ. 10მგ
ესრამი ტაბ. 20მგ
ვაზოსერკი BID ტაბ. 24მგ
ვანსეარი გრანულა 4მგ
ვანსეარი საღეჭი ტაბ. 4მგ
ვანსეარი საღეჭი ტაბ. 4მგ
ვანსეარი საღეჭი ტაბ. 5მგ
ვანსეარი საღეჭი ტაბ. 5მგ
ვანსეარი ტაბ.10მგ
ვანსეარი ტაბ.10მგ
კო-ირდა ტაბ. 150მგ
კო-ირდა ტაბ. 300მგ
პარკინი ტაბ. 0,25მგ
პარკინი ტაბ. 1მგ
რივოქსარი ტაბ.10მგ
რივოქსარი ტაბ.15მგ
რივოქსარი ტაბ.20მგ
ციტოლესი ტაბ. 10მგ
ციტოლესი წვეთები 10მგ/მლ 15მლ

თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, “PSP“-ს ქსელში გადანაწილებულია საქართველოს მასშტაბით. თქვენთვის სასურველი პრეპარატის მარაგების გადასამოწმებლად და ფილიალის მისამართის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით სააფთიაქო ქსელს ნომერზე – 032 2 185 111 – 1

თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „ჯპს“-ის ქსელში
(აგვისტოს მონაცემებით)

ადკეტრისი ხსნარი 50მგ ამპულა
აველოქსი ტაბლეტი 400მგ
აზარგა წვეთები თვალის (10მგ+5მგ)/1მლ 5მლ ფლაკონი
აზოპტი წვეთები თვალის 10მგ/1მლ 5მლ ფლაკონი
აკლასტა ხსნარი საინფუზიო 5მგ/100მლ ფლაკონი
ამარილი ტაბლეტი 1მგ
ამარილი ტაბლეტი 2მგ
ამარილი ტაბლეტი 4მგ
ანდაზოლი ტაბლეტი 200მგ
აპრაზოლი კაფსულა 30მგ
არიქსტრა ხსნარი საინექციო 2.5მგ/0.5მლ მზა შპრიცი

არიმიდექსი ტაბლეტი 1მგ
არომაზინი ტაბლეტი 25მგ
ატარაქსი ტაბლეტი 25მგ
ა-ფერინი ფორტე ტაბლეტი
ბაქტრიმ ფორტე ტაბლეტი 800მგ+160მგ
ბეტასერკი ტაბლეტი 16მგ
ბეტასერკი ტაბლეტი 24მგ
ბლემისინი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 15მგ ფლაკონი
ბრილინტა ტაბლეტი 90მგ
გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ
გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+850მგ
გალვუს ტაბლეტი 50მგ
გლიფორი ტაბლეტი 1000მგ
გლუკოფაჟი ტაბლეტი 1000მგ
დეპაკინი ხრონო ტაბლეტი 500გ
დიაზომიდი ტაბლეტი 250მგ
დიანე-35 დრაჟე 0.035მგ+2მგ
დიოვანი ტაბლეტი 80მგ
დიოვანი ტაბლეტი 160მგ
დუოტრავი წვეთები თვალის 2.5მლ ფლაკონი
ეარპასი ტაბლეტი 10მგ+5მგ
ელიქვისი ტაბლეტი 5მგ
ექსფორჯი ტაბლეტი 5მგ+160მგ
ექსფორჯი ტაბლეტი 10მგ+160მგ
ვიაგრა ტაბლეტი 100მგ
ვოლტარენი ემულგელი გელი 1% 50გრ ტუბი
ზიპრექსა ტაბლეტი 10მგ
იანუვია ტაბლეტი 100მგ
იანუმეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ
იანუმეტი ტაბლეტი 50მგ+850მგ
იბუფენი (იბუპროფენი) სუსპენზია ორალური 100მგ/5მლ 100მლ ფლაკონი
ინლიტა ტაბლეტი 5მგ
ინსულინი აპიდრა solostar ხსნარი საინექციო 100სე/1მლ 3მლ შპრიც-კალამი
კოლედანი წვეთები ორალური 15000სე/1მლ 10მლ ფლაკონი
კო-დიოვანი ტაბლეტი 80მგ+12.5მგ
კო-დიოვანი ტაბლეტი 160მგ+12.5მგ
კორდარონი ტაბლეტი 200მგ
კრესტორი ტაბლეტი 10მგ
კრესტორი ტაბლეტი 20მგ
ლამიქტალი ტაბლეტი 100მგ
მადოპარი ტაბლეტი 125მგ

მედექსოლი წვეთები თვალის/ყურის 0.1% 5მლ ფლაკონი
მოტილიუმი ტაბლეტი 10მგ
ნაველბინი ხსნარი საინექციო 50მგ/5მლ ფლაკონი
ნევანაკი წვეთები თვალის 1მგ/1მლ 5მლ ფლაკონი
ნექსიუმი ტაბლეტი 20მგ
ნექსიუმი ტაბლეტი 40მგ
პენტასა ტაბლეტი 500მგ
პლავიქსი ტაბლეტი 75მგ
პროლია ხსნარი საინექციო 60მგ/1მლ მზა შპრიცი
რელპაქსი ტაბლეტი 40მგ
რისპერდალი კონსტა ხსნარი საინექციო 25მგ ამპულა
სერეტიდი დისკუსი ფხვნილი საინჰალაციო 50მკგ+250მკგ/1დოზა 60დოზა
სერეტიდი დისკუსი ფხვნილი საინჰალაციო 50მკგ+500მკგ/1დოზა 60დოზა
სიმბიკორტი ტურბოჰალერი ფხვნილი საინჰალაციო 160მკგ+4.5მკგ/1დოზა 60დოზა ფლაკონი
სირდალუდი ტაბლეტი 2მგ
სოლიანი ტაბლეტი 400მგ
ტემოდალი კაფსულა 250მგ
ტობრადექსი წვეთები თვალის (3მგ+1მგ)/1მლ 5მლ ფლაკონი
ტრავატანი წვეთები თვალის 40მკგ/1მლ 2.5მლ ფლაკონი
ფორქსიგა ტაბლეტი 10მგ
ქსალატანი წვეთები თვალის 0.005% 2.5მლ
ქსარელტო ტაბლეტი 10მგ
ქსარელტო ტაბლეტი 15მგ
ქსარელტო ტაბლეტი 20მგ
ჯესი ტაბლეტი 0.02მგ+3მგ

თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, “ჯპს“-ს ქსელში გადანაწილებულია საქართველოს მასშტაბით. თქვენთვის სასურველი პრეპარატის მარაგების გადასამოწმებლად და ფილიალის მისამართის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით სააფთიაქო ქსელს ნომერზე – 032 271 07 07

თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „ფარმსახლი“-ს ქსელში.
(აგვისტოს მონაცემებით)

ავამისი სპრ.27.5მკგ/120დოზ
აველოქსი ტაბ.400მგ N7
აზარგა თვ.წვ.5მლ
აზოპტი თვ.წვ.1% 5მლ
აკნეტრენტი კაფს.20მგ N30
ანაფრანილი ტაბ. 25მგ N30
არიმიდექსი ტაბ.1მგ N28
ატაკანდი ტაბ. 16მგ N28

ბაქტრიმი ფორტე ტაბ N20
ბელოკი Zok ტაბ.25მგ N20
ბელოკი Zok ტაბ.50მგ N20
ბეტასერკი ტაბ.16მგ N30
ბონვივა ტაბ.150მგ N3
ბრილინტა ტაბ.90მგ N56
გალვუს მეტი ტაბ 50/850მგ N60
გალვუს მეტი ტაბ.50/1000მგ N60
გალვუსი ტაბ.50მგ N56
გლიფორი ტაბ.1000მგ N100
გლუკოფაჟი ტაბ.1000მგ N100
დეპაკინი ხრონო ტაბ.500მგ N30
დიოვანი ტაბ 80მგ N28
დიოვანი ტაბ.160მგ N28
დოსტინექსი ტაბ.0.5მგ N8
ელიქუისი ტაბ.2.5მგ N56
ელიქუისი ტაბ.5მგ. N56
ელოკონი მალამო 0.1% 30გ
ეუთიროქსი ტაბ. 50მკგ N50
ეუთიროქსი ტაბ. 75მკგ N50
ექსფორჯი ტაბ 5მგ/160მგ N28
ექსფორჯი ტაბ.10მგ/160მგ N28
ვიზანნა 2მგ ტაბ N28
ვოლტარენი ემულგელი 1% 50გრ
იანუვია ტაბ.100მგ N28
იანუმეტი ტაბ 50მგ/1000მგ N56
იანუმეტი ტაბ 50მგ/850მგ N56
კლარიტინი ტაბ.10მგ N20
კო-დიოვანი ტაბ.160/12.5 N28
კორდარონი ტაბ.200მგ N30
კრესტორი ტაბ.10მგ N28
კრესტორი ტაბ.20მგ N28 (
ლამიქტალი DC ტაბ.100მგ N30
მადოპარი კაფს 125მგ N30
მოტილიუმი ტაბ.10მგ N21
ნევანაკი თვ.წვ. 1მგ/მლ 5მლ.N1
ნექსიუმი ტაბ.20მგ N14
ნექსიუმი ტაბ.40მგ N28
ნორვასკი ტაბ. 10მგ N30
პანადოლი ექსტრა ტაბ 500მგ N24
პლავიქსი ტაბ 75მგ N28

პროლია 60მგ შპრიცი N1
რელპაქსი ტაბ.40მგ N3
სერეტიდი დისკუსი საინჰ.50/250მკგ
სერეტიდი დისკუსი საინჰ.50/500მკგ
სიმბიკორტი საინჰ.ფხ.160/4.5მკგ/დოზ 60დოზ
სიმბიკორტი საინჰ.ფხ.80/4.5მკგ/დოზ.120დოზ
სინეკოდი სიროფი 1.5მგ/მლ 100მლ
ტეგრეტოლი ტაბ.200მგ N24
ფემარა ტაბ.2.5მგ N30
ქსარელტო ტაბ. 15მგ N28
ქსარელტო ტაბ. 20მგ N28
ჯესი ტაბ.20მკგ/3მგ N28

თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, “ფარმსახლის“-ს ქსელში გადანაწილებულია საქართველოს მასშტაბით. თქვენთვის სასურველი პრეპარატის მარაგების გადასამოწმებლად და ფილიალის მისამართის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით სააფთიაქო ქსელს ნომერზე – 0322 41 01 10

თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „დოიჩე აფთიაქი“-ს ქსელში
(მაისის მონაცემებით)

ვიზანნა 2მგ
დიფერინი გელი 0.1% 30გრ ტუბი
ელიქუისი ტაბლეტი 5მგ
ბონვივა ტაბლეტი 150მგ
ვიქტოზა ხსნარი საინექციო 6მგ/1მლ 3მლ შპრიც-კალამი
ელიქუისი ტაბლეტი 2.5მგ
ბონვივა ხსნარი საინექციო 3მგ/3მლ მზა შპრიცი
ვირეადი ტაბლეტი 245მგ
კეპრა ტაბლეტი 500მგ
კეპრა ტაბლეტი 1000მგ
კოპაქსონი ხსნარი საინექციო მზა შპრიცი 40მგ/მლ
რებიფი ხსნარი საინექციო 44მკგ(12მლნ სე) 0.5მლ მზა შპრიცი
რისპერდალი კონსტა ხსნარი საინექციო 37.5მგ ამპულა
პროლია ხსნარი საინექციო 60მგ/1მლ მზა შპრიცი
იანუმეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ
იანუვია ტაბლეტი 100მგ
ქსარელტო ტაბლეტი 10მგ
ქსარელტო ტაბლეტი 15მგ
ქსარელტო ტაბლეტი 20მგ

თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, „დოიჩე აფთიაქი“-ს ქსელში გადანაწილებულია საქართველოს მასშტაბით. თქვენთვის სასურველი პრეპარატის მარაგების გადასამოწმებლად და ფილიალის მისამართის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით სააფთიაქო ქსელს ნომერზე – 032 270 10 10.

შეგახსენებთ რომ ფასდაკლებული მედიკამენტები საქართველოში ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით შემოვიდა.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here